Conditions of use

INFORMATION

CONTACT: บจก.เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์  โทร 02-877-1800
Email: info@excelchoice.net
Marketing: info@excelchoice.net

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์สำหรับตัวแทนจำหน่ายของ บจก.เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์

บจก.เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสินค้า, ราคาที่แสดง, และภาพของสินค้า รวมไปถึงรายการส่งเสริมการขายและสถานะสินค้าคงคลัง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่งสินค้าและบรรจุภัณท์ที่ท่านได้รับ สีและรูปภาพอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นี้